Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

Koji su razlozi za određivanje pritvora?

Ako postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo krivično djelo, pritvor se protiv tog lica može odrediti; ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmjeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, u vanrednim okolnostima, ako je riječ o krivičnom djelu  za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, i ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Legal-16.jpg