• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Podnošenje pritužbi

  U skladu sa članom 224. stav 4. Zakona o krivičnom postupku RS, oštećeni i podnosilac prijave koji nisu zadovoljni odlukom tužioca  na donešenu naredbu o nesprovođenju istrage ili na naredbu o obustavi istrage, mogu podnijeti pritužbu u roku od osam dana kancelariji tužioca.Odlučujući po pritužbi Kancelarija tužioca može pritužbu odbiti ili usvojiti. Stranka koja je podnijela pritužbu obavještava se o odluci Kancelarije tužioca koju potpisuje glavni okružni javni tužilac.

  • 1 - 1 / 1
  • 1