Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

Kako prijaviti krivično djelo?

Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela, kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Prijava se podnosi Tužilaštvu ili nadležnoj policijskoj stanici, pismeno ili usmeno.

Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozoriće se na posljedice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačiniće se službena zabilješka. Ako je prijava podnesena sudu ili ovlašćenom službenom licu, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti tužiocu.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Legal-16.jpg