Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Tužilac će naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da djelo koje je učinio osumnjičeni, nije krivično djelo, da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog, da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo i da je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično  gonjenje.Tužilac može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osmunjičeni učinio krivično djelo.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Legal-16.jpg