Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Obavještenje u vezi sa radnim vremenom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka

24.03.2021.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, uzrokovanom pandemijom Covid -19 (korona virusom), od dana 24.03.2021.godine, skraćeno je radno vrijeme Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka u trajanju od 08.00-14.00 časova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o radu Okružnog tužilaštva Banja Luka za 2020.godinu

11.02.2021.

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka u toku prošle 2020.godine, zaprimilo je novih 2751 prijavu, što sa 973 prijava koje su kao nezavršene prenesene iz 2019.godine, čini ukupan broj prijava u radu od 3724.

Od ukupnog broja prijava u radu 3724 u toku prošle godine, riješeno je 2544 prijava ili 68,31% , tako da je na kraju 2020.godine, ostalo nezavršenih 1180 prijava (31,69%).

Ako broj neriješenih prijava 1180 podijelimo sa brojem tužilaca koji neposredno rade na predmetima (27 tužilaca) možemo zaključiti da je prosječna zaduženost prijavama po tužiocu 43,70.

U toku prošle godine, Tužilaštvo je imalo ukupno 2427 istraga u radu. Od navedenog broja u toku 2020.godine, riješeno je ukupno 1989 istraga, dok je na kraju godine ostalo nezavršenih 438 istrage. Ukoliko broj neriješenih istraga (438) podijelimo sa brojem tužilaca (27) onda je vidljivo da broj nezavršenih istraga po tužiocu iznosi 16,22. Broj neriješenih prijava po tužiocu (43,70) i broj neriješenih istraga po tužiocu (16,22) daje ukupan broj neriješenih predmeta po tužiocu i on iznosi 59,92. U prošloj godini Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je ostvarilo kolektivnu normu od 101,98%.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovalo vršioca dužnosti glavnog okružnog javnog tužioca

03.12.2020.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH na sjednici održanoj 19.11.2020.godine, donijelo je odluku o imenovanju Zorana Bulatovića za vršioca dužnosti glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Imenovani će obavljati dužnost glavnog tužioca od 01.12.2020.godine, do imenovanja glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.Tužilac Zoran Bulatović je do imenovanja vršioca dužnosti, obavljao funkciju prvog zamjenika glavnog okružnog javnog tužioca.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Intervju za Glas Srpske

20.07.2020.

U dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 18.07.2018.godine, objavljen je intervju sa tužiocem za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Snežanom Živković i Violetom Rožić-Dunović, stručnim savjetnikom-psihologom.Navedeni intervju dostupan vam je i na našoj službenoj internet stranici.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Održana radionica za studente Pravnog fakulteta

04.06.2019.

Tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Snežana Živković i stručni saradnik Nikolina Umljenović, dana 04.06.2019.godine, studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, održale su radionicu na temu krivičnih djela protiv polnog integriteta.

Na radionici je bilo riječi o istrazi, načinima postupanja u predmetima u kojima su oštećena djeca,  vještačenjima, ali i zakonskim i međunarodnim propisima koji se bave ovim krivičnim djelima. Nakon izloženih prezentacija studenti su se aktivno uključili te iznijeli svoja zapažanja, postavljajući pitanja predavačima i time pokazali veliku zainteresovanost za oblast o kojoj je bilo riječi.

U okviru ovogodišnje saradnje sa Studentskom organizacijom Pravnog fakulteta, organizovane su dvije posjete studenta Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka a održana je i radionica na temu neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Studenti Pravnog fakulteta u Banja Luci posjetili Okružno javno tužilaštvo Banja Luka

09.04.2019.

Grupa studenata Pravnog fakulteta u Banja Luci danas je posjetila Okružno javno tužilaštvo Banja Luka.U okviru ove posjete studenti su se kroz uvodno izlaganje zamjenika glavnog okružnog javnog tužioca Zorana Bulatovića upoznali sa radom, nadležnostima, funkcionisanjem i organizacijom Tužilaštva kao pravosudne institucije.

U toku obilaska prostorija Tužilaštva, studenti su posjetili sobu za audio-vizuelno snimanje, kancelariju za ispitivanje osumnjičenih lica,upisnik,prijem i otpremu pošte kao i pritvorske prostorije.Studenti Pravnog fakulteta su imali priliku i da postavljaju pitanja zamjeniku glavnog okružnog javnog tužioca koja su se odnosila na rad Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka ima dobru saradnju sa obrazovnim institucijama, lokalnim zajednicama kao  i nevladinim organizacijama koji se bave pitanjima iz oblasti vladavine prava.

Posjete studenata Pravnog fakulteta u Banja Luci Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka  biće realizovane i u narednom periodu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh