Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Podnošenje pritužbi

U skladu sa članom 224. stav 4. Zakona o krivičnom postupku RS, oštećeni i podnosilac prijave koji nisu zadovoljni odlukom tužioca  na donešenu naredbu o nesprovođenju istrage ili na naredbu o obustavi istrage, mogu podnijeti pritužbu u roku od osam dana kancelariji tužioca.Odlučujući po pritužbi Kancelarija tužioca može pritužbu odbiti ili usvojiti. Stranka koja je podnijela pritužbu obavještava se o odluci Kancelarije tužioca koju potpisuje glavni okružni javni tužilac.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh