Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

Aktuelnosti

   1 - 6 / 42  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Intervju za Glas Srpske

Intervju za Glas Srpske

U dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 08.05.2021.godine, objavljen je intervju sa Rukovodiocem Odjeljenja za ratne zločine Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, tužiocem Cimeša Igorom. Pomenuti intervju dostupan vam je na našoj službenoj internet stranici.

10.05.2021.

Poziv na edukativni interaktivni modul za novinare

Poziv na edukativni interaktivni modul za novinare

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH objavilo je na web stranici poziv novinarima da pristupe online interaktivnom modulu koji ima za cilj edukovati novinare/novinarke izvještavanju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH.

26.04.2021.

Izvještaj o radu Okružnog tužilaštva Banja Luka za 2020.godinu

Izvještaj o radu Okružnog tužilaštva Banja Luka za 2020.godinu

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je osnovano Zakonom o tužilaštvima RS („Službeni glasnik“RSbr.55/02) a počelo je sa radom 08.03.2004.godine, na osnovu Odluke VSTV BiH, koji je u skladu sa čl.50 Zakona o tužilaštvima RS, odredio datum s kojim se osnivaju i počinju sa radom sva okružna tužilaštva u Republici Srpskoj pa i Okružno javno tužilaštvo Banja Luka.

11.02.2021.

VSTV BiH imenovalo vršioca dužnosti glavnog okružnog javnog tužioca

VSTV BiH imenovalo vršioca dužnosti glavnog okružnog javnog tužioca

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH na sjednici održanoj 19.11.2020.godine, donijelo je odluku o imenovanju Zorana Bulatovića za vršioca dužnosti glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.Imenovani će obavljati dužnost glavnog tužioca od 01.12.2020.godine, do imenovanja glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.Tužilac Zoran Bulatović je do imenovanja vršioca dužnosti, obavljao funkciju prvog zamjenika glavnog okružnog javnog tužioca.

03.12.2020.

Intervju za Glas Srpske

Intervju za Glas Srpske

U dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 18.07.2018.godine, objavljen je intervju sa tužiocem za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Snežanom Živković i Violetom Rožić-Dunović, stručnim savjetnikom-psihologom.

20.07.2020.

Održana radionica za studente Pravnog fakulteta

Održana radionica za studente Pravnog fakulteta

Tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Snežana Živković i stručni saradnik Nikolina Umljenović, dana 04.06.2019.godine, studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, održale su radionicu na temu krivičnih djela protiv polnog integriteta.

04.06.2019.

   1 - 6 / 42  >