Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

Često postavljana pitanja

   1 - 6 / 7  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Kako prijaviti krivično djelo?

Kako prijaviti krivično djelo?

Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela, kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Prijava se podnosi Tužilaštvu ili nadležnoj policijskoj stanici, pismeno ili usmeno.

Kada se donosi naredba da se istraga neće sprovoditi?

Kada se donosi naredba da se istraga neće sprovoditi?

Tužilac donosi naredbu da se istraga neće sprovoditi ako je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo, ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo,ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

Tužilac naređuje sprovođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo.O sprovođenju istrage donosi se naredba, koja sadrži:podatke o učiniocu krivičnog djela ukoliko su poznati,opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela, zakonski naziv krivičnog djela, okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za sprovođenje istrage i postojeće dokaze.

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Tužilac će naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da djelo koje je učinio osumnjičeni, nije krivično djelo, da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog, da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo i da je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično gonjenje.

Koji su razlozi za određivanje pritvora?

Koji su razlozi za određivanje pritvora?

Ako postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo krivično djelo, pritvor se protiv tog lica može odrediti; ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmjeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak.

Šta je istraga?

Šta je istraga?

Istraga je važna faza krivičnog postupka i obuhvata određene mjere i radnje u kojoj tužilac ili ovlašćeno službeno lice u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, prikupljaju potrebna obavještenja i dokaze.

   1 - 6 / 7  >