Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Nadležna ministarstva podržala uvođenju sistema mentorstva za sudije u bh. sudovima

O uvođenju sistema mentorstva u sudovima u Bosni i Hercegovini (BiH), na sastanku koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) organizovalo 19. aprila 2021. godine u Sarajevu, razgovarali su predstavnici državnog i ministarstva pravde Republike Srpske, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Delegacije Europske unije u BiH, ambasada Norveške i Nizozemske te VSTV-a BiH.

20.04.2021.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

(Sarajevo, 15. april 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 14. i 15. aprila 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

15.04.2021.

Objavljen Izvještaj o neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti pravosuđa BiH u skladu skriterijima Evropske mreže sudskih vijeća (ENCJ) 14.04.2021.

Intenziviranje saradnje sudova u Trebinju, Mostaru i Širokom Brijegu 13.04.2021.

Međunarodni dan Roma – Jednak pristup pravdi svih građana 08.04.2021.

Posjeta ambasadorice Francuske predsjedniku VSTV-a BiH 01.04.2021.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Sudske prodaje
Kvalifikaciono,pismeno testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
USAID-ov PROJKET PRAVOSUĐE PROTIV KORUPCIJE