Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

Izvještaj o radu Okružnog tužilaštva Banja Luka za 2020.godinu

11.02.2021.

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka u toku prošle 2020.godine, zaprimilo je novih 2751 prijavu, što sa 973 prijava koje su kao nezavršene prenesene iz 2019.godine, čini ukupan broj prijava u radu od 3724.

Od ukupnog broja prijava u radu 3724 u toku prošle godine, riješeno je 2544 prijava ili 68,31% , tako da je na kraju 2020.godine, ostalo nezavršenih 1180 prijava (31,69%).

Ako broj neriješenih prijava 1180 podijelimo sa brojem tužilaca koji neposredno rade na predmetima (27 tužilaca) možemo zaključiti da je prosječna zaduženost prijavama po tužiocu 43,70.

U toku prošle godine, Tužilaštvo je imalo ukupno 2427 istraga u radu. Od navedenog broja u toku 2020.godine, riješeno je ukupno 1989 istraga, dok je na kraju godine ostalo nezavršenih 438 istrage. Ukoliko broj neriješenih istraga (438) podijelimo sa brojem tužilaca (27) onda je vidljivo da broj nezavršenih istraga po tužiocu iznosi 16,22. Broj neriješenih prijava po tužiocu (43,70) i broj neriješenih istraga po tužiocu (16,22) daje ukupan broj neriješenih predmeta po tužiocu i on iznosi 59,92. U prošloj godini Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je ostvarilo kolektivnu normu od 101,98%.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh