• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nova funkcionalnost za dostavljanje dokumenta iz krivičnih predmeta

  25.04.2023.

  Visoki sudski i tužilački savjet BiH, u proteklom periodu razvio je novu funkcionalnost u T-CMS sistemu, te izmijenio Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima T-CMS („Službeni Glasnik“ BiH broj:3/23).

  Odredbom člana 28. b. pomenutog Pravilnika, regulisan je eksport dokumenata iz tužilačkih predmeta po zahtjevu stranaka u postupku ili njihovih branilaca/punomoćnika.Pomenuta funkcionalnost omogućava da Tužilaštva dostave strankama dokumente/dokaze u elektronskom obliku, a ne samo u štampanoj verziji, kao što je to bilo do sada.Zahtjeve za dostavljanje dokumentacije stranke trebaju podnijeti sa naznakom na broj krivičnog predmeta, odnosno tužioca koji postupa u predmetu. 

  Eksport svih dokumenata/dokaza iz predmeta se obavlja snimanjem na CD/DVD (prenosni medij) koji se prema cjenovniku tužilaštva naplaćuje 5,00 konvertibilnih maraka, bez obzira na broj dokumenata odnosno dokaza snimljenih na isti. Stranke,branioci osumnjičenih/optuženih ili punomoćnici oštećenih, mogu elektronskim putem (e-mail) ili pismenim podneskom tražiti da im se svi ili neki dokumenti  iz predmeta odnosno dokazi, snime na CD/DVD i dostave na adresu. 

  Podnosioci zahtjeva u tom slučaju potrebno je da uplate 5,00 konvertibilnih maraka kao cijenu CD/DVD i  poštanske troškove preporučene pošiljke u iznosu od 5,49 konvertibilnih maraka, prema instrukciji za plaćanje kako slijedi: 

  Broj računa: 562-099-00000556-87

  Vrsta prihoda: 722511

  Budžetska organizacija 1043001 Okružno javno tužilaštvo Banja Luka

  Opština 002 

  Skenirane kopije tih uplatnica potrebno je da stranke dostave tužilaštvu u prilogu e-maila kojim traže dostavljanje dokaza elektronskim putem. Stranke,branioci/punomoćnici koji lično dolaze u tužilaštvo da preuzmu CD/DVD uplatiće samo 5,00 konvertibilnih maraka(bez poštanskih troškova dostavljanja). 

  Prikazana vijest je na:
  58 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Nova funkcionalnost za dostavljanje dokumenta iz krivičnih predmeta

  25.04.2023.

  Visoki sudski i tužilački savjet BiH, u proteklom periodu razvio je novu funkcionalnost u T-CMS sistemu, te izmijenio Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima T-CMS („Službeni Glasnik“ BiH broj:3/23).

  Odredbom člana 28. b. pomenutog Pravilnika, regulisan je eksport dokumenata iz tužilačkih predmeta po zahtjevu stranaka u postupku ili njihovih branilaca/punomoćnika.Pomenuta funkcionalnost omogućava da Tužilaštva dostave strankama dokumente/dokaze u elektronskom obliku, a ne samo u štampanoj verziji, kao što je to bilo do sada.Zahtjeve za dostavljanje dokumentacije stranke trebaju podnijeti sa naznakom na broj krivičnog predmeta, odnosno tužioca koji postupa u predmetu. 

  Eksport svih dokumenata/dokaza iz predmeta se obavlja snimanjem na CD/DVD (prenosni medij) koji se prema cjenovniku tužilaštva naplaćuje 5,00 konvertibilnih maraka, bez obzira na broj dokumenata odnosno dokaza snimljenih na isti. Stranke,branioci osumnjičenih/optuženih ili punomoćnici oštećenih, mogu elektronskim putem (e-mail) ili pismenim podneskom tražiti da im se svi ili neki dokumenti  iz predmeta odnosno dokazi, snime na CD/DVD i dostave na adresu. 

  Podnosioci zahtjeva u tom slučaju potrebno je da uplate 5,00 konvertibilnih maraka kao cijenu CD/DVD i  poštanske troškove preporučene pošiljke u iznosu od 5,49 konvertibilnih maraka, prema instrukciji za plaćanje kako slijedi: 

  Broj računa: 562-099-00000556-87

  Vrsta prihoda: 722511

  Budžetska organizacija 1043001 Okružno javno tužilaštvo Banja Luka

  Opština 002 

  Skenirane kopije tih uplatnica potrebno je da stranke dostave tužilaštvu u prilogu e-maila kojim traže dostavljanje dokaza elektronskim putem. Stranke,branioci/punomoćnici koji lično dolaze u tužilaštvo da preuzmu CD/DVD uplatiće samo 5,00 konvertibilnih maraka(bez poštanskih troškova dostavljanja).